Hội nghị trực tuyến tổng kết 8 năm thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Nguyễn Hữu Độ – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Lăk, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sau 8 năm triển khai thực hiện đề án Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020, mạng lưới cơ sở giáo dục, trong đó nòng cốt là cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng. Hiện cả nước có hơn 17.000 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện; hơn 10.000 trung tâm học tập cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại ngữ – tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Đề án Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 -2020 đã đóng góp quan trọng vào kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Theo đó, 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. 21 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở mức cao nhất là mức độ 3. 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; trong đó 34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Cũng trong 8 năm qua, các địa phương đã tổ chức xóa mù chữ cho trên 300.000 người trong độ tuổi 15-60 tuổi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng XHHT; đây là nhiệm vụ không chỉ của ngành Giáo dục mà của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân tham gia trong XHHT là yếu tố đặc biệt quan trọng, mỗi cá nhân vừa tự ý thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời vừa được hỗ trợ, khích lệ, ghi nhận trong học tập, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu.Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị liên quan, các địa phương cần tiếp tục quan tâm xóa mù chữ, phát triển hệ thống đào tạo từ xa, tăng cường hiệu quả của hệ thống khuyến học, tăng cường truyền thông và định hướng xã hội đối với học tập; đồng thời, gia tăng nguồn dữ liệu tài nguyên số phục vụ cho việc học tập thường xuyên. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các địa phương ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, miền núi, người bị thiệt thòi, yếu thế….

Vy Thuỷ