Đoàn phát động quần chúng huyện làm việc với các buôn, xã Đăk Nuê

Vừa qua, đoàn phát động quần chúng của huyện đã tổ chức lễ phát động tại Buôn Dlây, Buôn Pai Bi, Buôn Yơl, Buôn Ka Diê 1, Buôn Ka Diê 2 – Xã Đăk Nuê tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Dlây và Buôn Ka Diê 1.

Tại buổi làm việc, đoàn phát động quần chúng của huyện đã triển khai đến người dân các nội dung cốt lõi của  Nghị quyết số 02; Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030”, việc lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện nhằm cải tạo và chuển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai của từng vùng góp phần đưa đời sống của người dân thoát khỏi đói nghèo; đoàn phát động cũng đã thông báo tóm tắt đến nhân dân về kết quả cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lăk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng, ngăn chặn các vụ sang nhượng, lấn chiếm đất Lâm nghiệp,…tích cực phòng, chống dịch Covid 19 lây lan ra cộng đồng dân cư, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k của bộ Y tế. Trên cơ sở đó lấy ý kiến, đề xuất của người dân về tình hình đất đai, cây trồng, vật nuôi nhằm đưa ra các giải pháp phát huy thế mạnh, lợi thế của địa phương để từng bước thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của đảng bộ huyện đã đề ra.

Văn Hoan