Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị quán triển, triển khai NQ số 04; chương trinh số 07 của BCH đảng bộ tỉnh Đăk Lăk

Sáng ngày 18/06/2021, tại Hội trường Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, BTV huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu các xã để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện NQ số 04; Chương trình số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk cho các Huyện ủy viên, báo cáo viên huyện ủy khóa XV; các cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã, thị trấn.

Tại điểm cầu chính hội nghị do đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng thời phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch Covid -19, chương trình do UBMTTQ VN huyện kêu gọi. Hưởng ứng thư kêu gọi của UBMTTQVN huyện các đại biểu thăm gia hội nghị tại điểm cầu chính và 7 điểm cầu ở các xã đã tổ chức khuyên góp ủng hộ quỷ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 với số tiền tại điểm cầu chính là 12,5 triệu đồng.

Tại hội nghị các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy quán triệt NQ Số 04 về chuyển đổi số tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu từ nay đến 2025 phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. Đến năm 2030; phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế… và Chương trình số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk về phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng Tây Nguyên và các tỉnh Duyên hải miền Trung đến năm 2025. Với các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu như: Hoàn thành đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đối với 03 đường cao tốc BMT – Nha Trang, BMT – Liên Khương, Lâm Đồng, BMT – Phú Yên; Kiến nghị với Bộ GTVT đầu tư hoàn thành 03 QL trên địa bàn tỉnh gồm: QL29, QL27, QL14. Nghiên cứu, kiến nghị đầu tư tuyến đường bộ từ cửa khẩu Đăk Ruê đến thị xã Konhec, vương quốc Campuchia….

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó bí thư Thường trực huyện ủy nhấn Mạnh, nghị quyết Số 04 và Chương Trình số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh được quán triệt, triển khai tại hội nghị này là những nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh và huyện nhà. Do đó đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết; chương trình được quán triệt tại hội nghị để từ đó mỗi địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, thực hiện các văn bản của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tạo sự thống nhất về tư tưởng trong cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân để phấn đấu đưa nghị quyết; chương trình của BCH đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Xuân Thái