Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020

Sáng ngày 23/4/2021. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (Ban Chỉ đạo 896) chủ trì. Về phía huyện Lắk có ông Võ Thành Huệ – Phó chủ tịch thường trực UBND Huyện; lãnh đạo công an huyện; thanh viên Ban chỉ đạo Đề án 896 huyện; các đội nghiệp vụ có liên quan; trưởng công an xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Bộ Công an (Văn phòng Ban Chỉ đạo 896) đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013 – 2020. Theo đó, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân. Trong đó, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát 5 luật, 2 nghị định, 12 thông tư cần sửa đổi; bước đầu hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 5/3/2021, tổng số nhân khẩu thường trú cả nước là 98.736.106, trong đó đã thu thập được 86.603.192 phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) của 59/63 địa phương; BCĐ 896 cũng đã chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc rà soát các TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Đến nay, trong tổng số 1.934 TTHC có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 TTHC, chiếm tỷ lệ 58,2%. Trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 TTHC; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 TTHC; cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 TTHC; sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoa Bình nhấn mạnh: Năm 2021 là năm quan trọng đưa Đề án 896 đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng chính phủ số, chính quyền số. Các bộ, ngành, địa phương và ngành công an cần tiếp tục hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân; tiếp tục hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư để người dân được hưởng lợi.

Văn Hoan – H Yur Je