UBBC huyện tổ chức phiên họp lần thứ 5

Sáng ngày 23/4/2021, UBBC huyện lắk tổ chức phiên họp lần thứ 5 triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc Hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong thời gian tới. Về dự cuộc họp có đ/c Đào Thị Thanh An – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ; đ/c Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch UBBC huyện; các đ/c là thành viên UBBC huyện.

Tại cuộc họp, UBBC huyện đã được nghe đại diện Phòng Nội vụ cơ quan thường trực của UBBC huyện báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến ngày 23/4/2021. Theo đó, Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 57 người để cử tri lựa chọn bầu ra 34 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp xã, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 413 người để cử tri lựa chọn bầu ra 255 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện Lắk có 11 đơn vị bầu cử, với 103 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 11 xã, thị trấn; có 45.798 cử tri trong đó số cử tri đi bầu cử lần đầu là 3,156 cử tri.

Tại cuộc họp UBBC huyện cũng đã thống nhất công tác phân bổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trao đổi thống nhất mội số nội dung liên quan đến kinh phí chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể: kinh phí thuê loa đài không quá 500.000đ/điểm bầu cử, thuê máy phát điện được hỗ trợ không quá 1 triệu đồng/ điểm bầu cử chưa có điện; tại các điểm có điện hỗ trợ 300.000đ/điểm bầu cử. Kinh phí trang trí tại điểm bầu cử; công tác phí công tác kiểm tra giám sát công tác bầu cử; trưng tập hợp đồng thuê xe được chi trả theo quy định. Kinh phí mua văn phòng phẩm tối đa không quá 100.000đ/điểm bỏ phiếu; hỗ trợ kinh phí làm cổng chào 500.000đ/điểm bầu cử…

 

Kết luận tại cuộc họp, đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ;, chủ tịch UBND Huyện- Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Phòng Nội vụ, UBBC các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung báo cáo để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn UBBC tỉnh; UBBC, các Tiểu ban giúp việc UBBC của huyện tăng cường xuống địa bàn cơ sở kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác chuẩn bị, tập trung cho Bầu cử đại biểu Quốc Hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chậm nhất ngày 28/4, UBBC huyện phải hoàn thành việc cấp phát tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu quốc hội, phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh cho UBBC xã, thị trấn. UBBC cấp huyện và cấp xã phải lập và công bố  danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử. Chậm nhất đến ngày 3/5 Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 ở khu vực bỏ phiếu.

 Văn Hoan – H Yur Je