Hội nghị tập huấn công tác xác định, cách tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo

Phòng LĐTB&XH huyện vừa tổ chức hội nghị nghị tập huấn công tác xác định, cách tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho lãnh đạo và công chức của 13 phòng ban trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, bí thư, thôn trưởng các thôn buôn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng LĐTB&XH huyện đã triển khai một số nội dung về nghèo đa chiều và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ nghèo; chuẩn hộ cận nghèo; chuẩn hộ có mức sống trung bình; các công tác chuẩn bị ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; quy trình ra soát hàng năm; quy trình ra soát thường xuyên….hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, phiếu ra soát hộ nghèo. Để phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương mình.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ làm công tác ra soát hộ nghèo, hộ cần nghèo nắm vững các quy trình, thủ tục, tiến hành điều tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định đầy đủ chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo phương pháp tiếp cận đa chiều làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trong những năm tới.

Xuân Thái