Hội nghị trực tuyến quán triệt các luật mới và công tác bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân

Sáng ngày 10/3/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thị xã, thành phố để quán triệt các luật mới và một số văn bản liên quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tại điểm cầu huyện Lắk có đ/c Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư huyện ủy Lắk; đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; các đ/c lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, Thị Trấn.

Tại hội nghị trực tuyến, đ/c Bạch Văn Mạnh – Giám đốc Sở Nội vụ đã giới thiệu các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử gồm: Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các Nghị quyết số 1185, 1186, 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Thông tư Số: 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do vậy, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao. Các cấp ủy, các tổ chức trên địa bàn tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tại huyện Lắk, Ủy ban Bầu cử huyện Lắk vừa ban hành Nghị quyết ấn định 11 đơn vị bầu cử và 34 đại biểu được bầu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh giới thiệu những nội dung chủ yếu của các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính….

 H Yur Je  – Văn Thắng