Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020 đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Chiều 01/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6/2020 nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu huyện Lắk có đ/c Y Bang H’đơt – chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, Ban, ngành của huyện.

Tại cuộc họp, Các đại biểu đã được nghe Sở Tư Pháp báo cáo về tình hình xây dựng và ban hành các văn bản QPPL và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã  hội, an ninh quốc phòng và xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2020; tình hình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh; tình hình thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, lĩnh vực; thảo luận về giải pháp hỗ trợ ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu phát triển.

Theo đánh giá tại phiên họp, 06 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm xã hội ước đạt 22.634 tỷ đồng (bằng 36,2% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019); huy động vốn đầu tư toàn xã hội 16.037 tỷ đồng (bằng 38,2% kế hoạch, tăng 9,4%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ gần 40.550 tỷ đồng (bằng 49% kế hoạch, tăng 1,53%)… Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn như: Dịch bệnh covid 19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực và đời sống của người dân; giá cả các sản phẩm nông nghiệp thấp; thu ngân sách đạt thấp; nguồn thu từ ngành du lịch giảm đáng kể…

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đ/c Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; các địa phương thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo của Trung ương, địa phương trong phòng chống dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, xã hội, hỗ trợ người dân do tác động của dịch Covid-19; Thực hiện tốt chỉ Số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấpp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi dự báo thời tiết nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai; phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại hiện đại; tăng cường kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đâu tư công; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành ngân sách nhà nước;…

 H Yur Je