Huyện ủy Lăk tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 02/7/2020, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị do đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy Đảng trong huyện luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức Đảng.

Kết quả, trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; cụ thể đã thực hiện được 26 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và 20 đảng viên; 20 cuộc giám sát đối với tổ chức đảng và 20 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Văn phòng Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đảm bảo theo kế hoạch hàng năm, đạt 100% kế hoạch: Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện  được  05 cuộc kiểm tra, 05 cuộc giám sát. Ban Tổ chức Huyện ủy đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện được 15 cuộc kiểm tra, 05 cuộc giám sát. Văn Phòng Huyện ủy thực hiện 12 cuộc kiểm tra…Các tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy đã thực hiện kiểm tra, cụ thể: Đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra 151 chi bộ và 853 đảng viên, giám sát 101 chi bộ, 328 đảng viên; chi bộ kiểm tra 3.784 đảng viên, giám sát 1.861 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều 32, Điều lệ Đảng UBKT huyện ủy đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, 07 cuộc kiểm tra tài chính trong đó 01 cuộc kiểm tra cấp ủy cùng cấp; 07 cuộc kiểm tra về thu, nộp, sử dụng đảng phí; giám sát 10 tổ chức Đảng và 18 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 193 chi bộ; giám sát 120 chi bộ và 126 chi ủy viên.

Trong nhiệm kỳ UBKT Huyện ủy và tổ chức đảng cấp dưới đã phát hiện và tiến hành kiểm ra 119 trường hợp đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp có dấu hiệu vi phạm, tăng 66 trường hợp so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp ủy viên các cấp có 38 đảng viên, chiếm 31,93% so với tổng số được kiểm tra. Nội dung kiểm tra: Chấp hành chỉ thị, nghị quyết ; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; phẩm chất, đạo đức lối sống; kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; quản lý tài chính; nguyên tắc tập trung dân chủ và một số nội dung khác. Qua kiểm tra, kết luận 119 trường hợp đảng viên có sai phảm, phải thi hành kỷ luật 112 đảng viên.

UBKT huyện ủy và Đảng ủy cơ sở đã phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng cấp dưới. Nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Qua kiểm tra 03 tổ chức đều vi phạm trong đó có 01 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Xem xét giải quyết 24 đơn tố cáo đảng viên, qua xem xét , kết luận tố cáo đúng có vi phạm là 08 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 08 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 08 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng  có 121 đảng viên bị thi hành kỷ luật, chiếm 4,07% tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, trong đó khiển trách 104 đảng viên, cảnh cáo 17 đảng viên. Trong nhiệm kỳ có 01 tổ chức Đảng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách …

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu lên một số ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ tới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tập trung thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm và hết sức quyết liệt để đảm bảo tính nghiêm minh trong Đảng, thực hiện tốt công tác giai quyết đơn thư liên quan đến đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm,  dễ sai phạm như lĩnh vực liên quan đến tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường, sử dụng ngân sách; tăng cường công tác tập huấn kiểm tra, giám sát…

Nhân dịp này, Huyện ủy đã khen thưởng cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020./.

Vy Thủy