Hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 30/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thi Kim Ngân cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Lắk có đồng chí  Đỗ Quốc Hương –  Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;…

Theo đó, tình hình kinh tế – xã hội năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, tổng GDP ước đạt 7,02%. Năm 2019, cả nước đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH đề ra, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và výợt 12/12 chỉ tiêu của  Quốc hội giao, trong đó có 7 chỉ tiêu výợt kế hoạch (KH) và 5 chỉ tiêu đạt KH; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 1.469 nghìn tỷ đồng và dự kiến số thu cả năm 2019 sẽ vượt trên 5% dự toán năm; nợ công giảm còn 56,1% GDP. Bên cạnh đó, các chính sách xã hội được các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 4%, riêng các huyện nghèo giảm khoảng 4-5%. Chương trình Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, đến nay, có 8 tỉnh, thành phố có 100% xã đạt chuẩn; cả nước có 54% số xã và 111 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt trên 18 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay.  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng, chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên.

Chương trình Hội nghị đã diễn ra trong 2 ngày 30&31/12/2019, Qua đó hội nghị Trực tuyến, Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để Chính phủ ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Diễn biến tiếp theo của hội nghị trực tuyến của chính phủ sẽ được Đài huyện chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

H Yur Je