Đảng ủy quân sự huyện ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Đảng ủy quân sự huyện tổ chức hội nghị thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đại Tá Trần Văn Sánh – phó chủ nhiệm chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị đánh giá cao công tác lãnh đạo, tham mưu về quân sự quốc phòng năm 2019 của Đảng ủy quân sự huyện cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Lãnh đạo cơ quan xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác huấn luyện, giáo dục lực lượng vũ trang theo đúng kế hoạch, bảo đảm quân số của đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt 100%. Phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh có 295 đồng chí tham gia. Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ được thực hiện đúng nội dung chương trình kế hoạch. Kết quả kiểm tra chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt loại khá, giỏi. Thực hiện phong trào “ Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới; chủ trương “ xóa 01 hộ đói, giảm 01 hộ nghèo” và thực hiện công tác dân vận tại xã Đắk Phơi với số tiền hơn 30 triệu đồng.  Ngoài ra, lực lượng dân quân huyện còn tích cực giúp đỡ người dân khắc phục lốc xoáy, thiên tai lũ lụt…

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Trần Văn Sánh- Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang huyện đã làm được trong thời gian qua và nêu rõ một số mặt còn tồn tại hạn chế như: việc duy trì chế độ nề nếp sinh hoạt, chế độ ban hành nghị quyết chi bộ chưa đúng quy định; công tác chỉ đạo nắm và quản lý nguồn công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác rèn luyện, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên của cấp ủy chi bộ và người chỉ huy chưa thường xuyên.

Trong năm 2020, Ban chỉ huy quân sự huyện Lắk sẽ phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như: công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; phối hợp tham mưu tổ chức công tác bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu; phấn đấu mỗi xã, thị trấn giới thiệu kết nạp được từ 2- 3 Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ , dự bị động viên đủ 100% chỉ tiêu được giao và tổ chức huấn luyện theo đúng quy định….

 H Yur Je