UBND huyện trích ngân sách nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra

UBND huyện, vừa quyết định tạm ứng ngân sách năm 2019 cho UBND các xã, thị trấn, với tổng số tiền 6 tỷ 448 triệu đồng, để hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai gây ra năm 2018 – 2019, trong đó hỗ trợ do mưa lũ tháng 12/2018 là 2 tỷ 847 triệu đồng, hỗ trợ do hạn hán vụ đông xuân 2018 – 2019 là 141 triệu đồng và hỗ trợ do mưa lũ tháng 8/2019 là 3 tỷ 460 triệu đồng. Theo đó từ nguồn ngân sách này, các xã, thị trấn tùy vào mức thiệt hại của các hộ dân trên địa bàn và mức hỗ trợ được quy định tại Nghị định số 02, ngày 9/1/2017 của Chính phủ để hỗ trợ giống cây trồng hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, góp phần làm ổn định cuộc sống cho nhân dân bị thiệt hại trên địa bàn.

Huyện Lăk là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó các xã như xã Buôn Tría, Buôn Triết, Đăk Liêng, TT Liên Sơn, Bông Krang và Yang Tao thường xuyên bị lũ lụt, cũng như hạn hán kéo dài. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước, tình trạng ngập lụt liên tiếp xảy ra trong năm 2018 và 2019 đã khiến cho nhiều hộ dân không có khả năng tái sản xuất vụ tiếp theo, việc hỗ trợ kịp thời các chính sách đến với hộ dân là nguồn động viên lớn về vật chất lẫn tinh thần để giúp bà con có điều kiện sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Đến nay nguồn ngân sách đã được phân bổ về các xã, thị trấn nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân tiến hành sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020. Ông Y Thiêm Quan – Chủ tịch UBND xã Yang Tao cho biết: “ Hiện tại UBND xã Yang Tao đã nhận được tiền tạm ứng ngân sách năm 2019 do UBND huyện phân bổ và xã đang tiến hành rà soát lại các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai để tiến hành hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định”

Ông Y Bhim Ê ung – Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Triết cho biết: “Buôn Triết là xã thường xuyên bị ngập lụt, gây không ít khó khăn cho người dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp, năm 2018 xã có trên 1.861 ha lúa bị ngập lụt, với tổng số 1.063 hộ; năm 2019 xã có 1.615 hộ có diện tích bị ngập lụt với diện tích là  2.712 ha. Hiện tại xã đã nhận được tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất do UBND huyện cấp, với tổng số tiền trên 2 tỷ 921 triệu đồng, căn cứ vào điện tích mất trắng của người dân xã Buôn Triết đã tiến hành rà soát cân đối để tiến hành phát tiền hỗ trợ cho người dân, theo đó đối với các diện tích mất trắng do thiên tai năm 2018 sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/sào, các hộ bị mất tắng năm 2019 sẽ được hỗ trợ 830.000 đồng/sào”

Việc hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hai do thiên tai gây ra là một trong những chủ trương hàng đầu của đảng và nhà nước ta nhằm giúp đỡ, hỗ trợ người dân có điều kiện tái sản xuất sớm đi vào ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Vy Thủy