Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Dự và chỉ đạo có đồng chí Tô Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Chương trình GDPT năm 2018, gồm: quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục Tiểu học, THCS, THPT. Trong đó, cấp Tiểu học gồm 10 môn học và 1 hoạt động trải nghiệm. Nội dung hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề, học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. So với chương trình hiện hành, chương trình GDPT năm 2018 có ít môn học hơn. Tuy nhiên, số tiết học trong một năm học đều tăng lên do chương trình học 2 buổi/ngày và có thêm hai môn học mới là Ngoại ngữ 1 (lớp 3, 4, 5), Tin học và Công nghệ (lớp 3, 4, 5).

Thực trạng giáo dục tiểu học tại huyện Lăk, năm học 2019, 2020: toàn huyện có 19 trường Tiểu học, với 279 lớp, 7.494 học sinh, và 23 điểm trường. Có 15/19 trường tổ chức học 2 buổi/ngày, tỷ lệ 78,9%; huyện đạt chuẩn giáo dục phổ cập mức độ 2 (trong đó có 04 xã, thị trấn đạt mức độ 3)…

Đối với lớp 1, toàn cấp có 62/68 lớp được học 02 buổi/ngày, tỷ lệ 92%,; nhiều phòng học chưa được trang bị máy chiếu, ti vi phục vụ dạy học, thiết bị dạy học các môn Thể dục, Tự nhiên – Xã hội không phù hợp để tái sử dụng, môn học Mỹ thuật hầu hết các trường đều thiếu phòng chức năng riêng, môn âm nhạc còn thiếu các loại nhạc cụ….

Tại hội nghị, các đại biểu dự được xem phóng sự của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục tiểu học toàn quốc; báo cáo thực trạng giáo dục tiểu học huyện và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. Theo đó, huyện sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai tập huấn, bồi dưỡng hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến theo lộ trình; về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo lộ trình các năm từ năm 2020 đến năm 2024 sẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Trên cơ sở chương trình giáo dục địa phương, xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện, đảm bảo theo lộ trình từng năm học sao cho thiết thực, hiệu quả.

Vy Thủy