Đại hội điểm chi bộ tổ dân phố 4, thị trấn Liên sơn

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thị trấn Liên Sơn khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Chi bộ TDP 4, thị trấn Liên Sơn vừa tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm khóa X, nhiệm kỳ 2020- 2023 tại hội trường UBND thị trấn Liên Sơn.

Tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn có 279 hộ, với 1031 nhân khẩu. Chi bộ tổ dân phố 4 có 20 đảng viên, trong đó có những đảng viên vinh dự nhận được huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm tuổi Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung triển khai đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong TDP. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, đã kiểm tra, giám sát 15 đảng viên; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 02 quần chúng ưu tú; thực hiện tốt việc nêu gương của đảng viên, tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo quy định; chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương. Đến nay, đời sống của quần chúng nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 20 hộ, chiếm 7% tổng số hộ của TDP, giảm gần 2% so với đầu nhiệm kỳ; tỉ lệ hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa đạt 85%.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chi ủy, đ/c Trương Văn Thạnh – Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 4 tái cử giữ chức vụ Bí thư chi bộ TDP4, khóa X, Nhiệm kỳ 2020 – 2023.  

H Yur Je