Hội nghị thông tin thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở quý I năm 2021

Trung tâm chính trị huyện vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện Lắk tổ chức Hội nghị thông tin thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở quý I năm 2021.

Tại hội nghị, hơn 140 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã được truyền đạt các nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả đạt được năm 2020, Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của huyện; Triển khai Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 04/12/2020 và Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quân sự, quốc phòng năm 2021; Thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI; Triển khai Công văn số 97-CV/HU, ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc “Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện giai đoạn 3”; Phổ biến tài liệu tuyên truyền, kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021); Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới và được nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên ở cơ sở nắm bắt được các nội dung của các văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện./.

Vy Thuỷ