Hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn vay uỷ thác ngân hàng chính sách xã hội do đoàn thanh niên quản lý năm 2022

Sáng ngày 09/12 Ban thường vụ huyện đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện do đoàn thanh niên quản lý năm 2022. Về dự hội nghị có đồng chí Trà Văn Tâm – Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các đồng chí trong Ban chấp hành huyện đoàn, bí thư đoàn các xã, thị trấn.

Năm 2022 để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác trong hệ thống đoàn thanh niên. Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lăk luôn bám sát nội dung ủy thác, nghị quyết của ban đại diện hội đồng quản trị, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp để chỉ đạo cơ sở Đoàn, tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn trực tiếp quản lý, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách tín dụng, tổng dư nợ vốn vay từ NHCSXH do các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện trực tiếp quản lý tính đến ngày 30/11/2022 là 71 tỷ 956 triệu đồng, với 1.691 đoàn viên thanh niên được vay vốn tại 39 tổ tiết kiệm và vay vốn đầu tư sản xuất, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Số dư tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 2 tỷ 945 triệu 115 ngàn đồng với 1.525 thành viên tham gia tiết kiệm. Việc quản lý và thu hồi nợ quá hạn được các cơ sở đoàn coi trọng. số nợ quá hạn tính đến nay là 58 triệu 800 ngàn đồng chiếm 0,08%…

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn được ủy thác, năm 2023, huyện đoàn Lăk tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu có từ 98% trở lên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt; huy động tiết kiệm tổ đạt 90% kế hoạch, với số thành viên tham gia đạt ít nhất 90% trở lên; cùng phối hợp với ngân hàng chính sách, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, chỉ đạo các hội cấp xã, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra thực tế phương án sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, khả năng trả nợ của hộ vay đối với những khoản vay từ 50 triệu đồng trở lên…

Nhân dịp này, Ban thường vụ huyện đoàn đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nguồn vốn uỷ thác của ngân hàng chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý năm 2022./.

Văn Hoan