Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

Chiều ngày 15/12, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lắk tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2022; đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy giữa công ty với các UBND xã, Hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng giáp ranh năm 2022. Đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk là doanh nghiệp nhà nước được UBND Tỉnh giao 24.027,61ha rừng và đất rừng để quản lý và sử dụng. Trong đó đất rừng phòng hộ là 15.635ha, đất rừng sản xuất là 8.392,61 ha.  Trong năm 2022, Công ty đã tổ chức được 18 đợt tuần tra, kiểm tra rừng với thời gian thực hiện 39 ngày liên tiếp và tổ chức được 689 lượt tuần tra theo ngày. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 137 vụ vi phạm bao gồm 129 vụ vi phạm lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp với diện tích 54,53ha; 03 vụ tự ý san ủi mặt bằng huỷ hoại đất lâm nghiệp; 03 vụ mang súng, vật dụng tự chế vào rừng để săn bắn trái phép; 02 vụ đặt bẫy bắt động vật rừng trái phép. Công tác phát triển rừng được chú trọng đã trồng được 200,76 ha với trên 409.053 cây ( diện tích trồng lại rừng sau khai thác); trồng được 1590 cây phân tán như cây dỗi, cây sao đen tại các xã Đắk Nuê, Đắk Phơi, Krông Nô, trong năm Công ty không để xảy ra cháy rừng…

Đối với việc thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2022 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk đã phối hợp với UBND các xã, cán bộ kiểm lâm, tổ chức 20 buổi tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa rừng tại 20 thôn, buôn gần rừng, có trên 1.703 lượt người tham gia. Công ty cũng đã làm tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 560 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Nô và 02 đơn vị liên kết nhận giao khoán, bảo vệ rừng. Phối hợp tuyên truyền ngăn chăn 06 vụ việc lấm chiếm đất lâm nghiệp. Thực hiện ký 560 bản cam kết quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng với các hộ nhận khoán.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị, công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lắk và các đơn vị phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để làm tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng trong năm 2023.

Nhân dịp này, công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lắk đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 H Yur Je