Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Giao dự toán Thu – Chi ngân sách nhà nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2021

Dự hội nghị có đồng chí Nay Y Phú, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các phòng ban của huyện, các đơn vị trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các hoạt động kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương vẫn ổn định và phát triển. Đặc biệt, có 13/18 nhóm chỉ tiêu (thêm chỉ tiêu về thu thuế) đạt và vượt kế hoạch của HĐND huyện và tỉnh giao: cụ thể như thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích gieo trồng đạt 28.259ha, đạt 101,7% kế hoạch năm và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2019; duy trì mức độ chuẩn 12 trường đạt chuẩn quốc gia hiện có, trong năm công nhận thêm 2 trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 7%; xây dựng nông thôn mới đạt 116/190 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2019; công tác thu thuế vượt so với kế hoạch đề ra: trong năm 2020 thu thuế đạt 22 tỷ 564 triệu đồng, đạt 102,5 % kế hoạch HĐNĐ tỉnh giao, trong đó có xã Yang Tao và Bông Krang là 02 xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2020 với mức thu của xã Yang Tao đạt 252 triệu đồng, đạt 101%, Bông Krang thu được 176 triệu đồng đạt 103% kế hoạch. Đặc biệt là đoàn chống thất thu thuế trên khâu lưu thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu phạt hành chính và hoá đơn đạt 670 triệu đồng, những năm trước không có xây dựng kế hoạch thu nguồn thu này  …Phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; giải quyết lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh…

Tại hội nghị UBND huyện đã giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021cho các đơn vị; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 cho các xã, thị trấn; Quán triệt nội dung kê khai tài sản năm 2020. Hội nghị, thảo luận đóng góp ý kiến vào triển khai nhiệm vụ năm 2021, với một số chỉ tiêu cụ thể đó là: phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.535 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm theo giá hiện hành; tổng diện tích gieo trồng là 27.860 ha, trong đó diện tích cây lương thực có hạt là 18.253ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; tạo việc làm cho 1.750 lao động nông thôn….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nay Y Phú – Phó  Bí thư Huyện uỷ thay mặt BTV Huyện uỷ ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí đề nghị UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Vy Thuỷ