Đảng ủy xã Bông Krang tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Về dự hội nghị có đ/c Y Săn Ajun – UV BTV, Phó chủ tịchTT. HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy;  lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đoàn thể; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bông Krang.

Trong năm 2020 Đảng ủy xã Bông Krang đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022; Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, NK 2020 – 2025; Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh covid 19 và bạch hầu diễn ra phức tạp nhưng trong năm xã Bông Krang  đã đạt được nhiều kết đáng ghi nhận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng như: tổng diện tích gieo trồng  được 2.234 ha, đạt 105% KH; tổng sản phẩm xã hội ước đạt 131 tỷ đồng, đạt 110% so với nghị quyết giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt hơn 13 tỷ 395 triệu đồng, đạt 189% KH so với dự toán giao, trong đó thu ngân sách địa phương  đạt 164 triệu đồng, đạt hơn 96% so với nghị quyết giao Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 16,372 triệu đồng/người/năm; thôn buôn văn hóa chiếm 81%; Gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm hơn 98%. Đến nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Bên cạnh những kết quả đạt được  xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển Đảng viên, công tác xây dựng trường chuẩn chưa đạt chỉ tiêu đề ra…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận để khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong năm 2020, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021 như: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 17 triệu đồng; thu cân đối ngân sách trên địa bàn xã được hưởng đạt 238 triệu đồng; phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo suống  4,2%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,2%; phấn đấu có 01 buôn được công nhận buôn văn hóa lần đầu…

Nhân dịp này  Đảng ủy xã Bông Krang đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 H Yur Je