Công tác đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đạt 66,75% kế hoạch năm

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, trong năm 2020 UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng thầu được tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình; đảm bảo an toàn lao động, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình hoàn thành. Đồng thời, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng bằng việc tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và tự tháo dỡ nhiều công trình, tài sản trên đất để tạo mặt bằng sạch cho các dự án, đặc biệt là các dự án chương trình mục tiêu quốc gia do các xã làm chủ đầu tư…. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác XDCB cũng gặp không ít khó khăn như do ảnh hưởng của dịch covid 19; nhiều văn bản mới liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng do Nhà nước ban hành như Luật Đầu tư công, định mức xây dựng mới, Thông tư hướng dẫn về xác định đơn giá nhân công mới… nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện của UBND tỉnh và các Sở, ngành. Công tác chuẩn bị đầu tư chưa được chuẩn bị tốt, các đơn vị đầu tư và đại diện chủ đầu tư chưa khảo sát kĩ quy mô dự án, dẫn đến nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như khi đi vào khởi công thi công phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư…Dẫn đến, kết quả trong năm 2020 tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện là 283 tỷ 877 triệu đồng, bố trí trên tổng số 346 công trình, đến hết ngày 30/11 giải ngân được 189,486 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 66,75%.

Có thể nói, lĩnh vực xây dựng cơ bản là lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Là huyện nông nghiệp, thời gian qua huyện đang phấn đấu đưa tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế đến năm 2020 đạt 18,37%, do đó nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ở huyện thật sự đang rất cần thiết cả về vốn và các hạng mục công trình. Trong năm 2020  công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn ở mức thấp, đây cũng là ý kiến nhận xét đánh giá của đồng chí Bí thư huyện uỷ trong kỳ họp HĐND cuối năm 2020 vừa qua, vì vậy thời gian tới huyện Lăk cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, đẩy mạnh công tác đầu tư XDCB trên địa bàn huyện nhằm góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện vào năm 2021 và trong những năm tiếp theo.

Vy Thuỷ