Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Sau thời gian 4 ngày học tập đến chiều 29/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cở sở năm 2020. Dự lễ bế giảng có lãnh đạo Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; UBMTTQVN huyện, LĐLĐ huyện.

Tham gia tập huấn có 142 học viên là cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở. Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về công tác công đoàn ở cơ sở, đặc biệt là những người mới được bầu vào Ban chấp hành và làm Tổ trưởng Công đoàn lần đầu tiếp thu được các quy định pháp luật mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVC-LĐ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn của cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, tạo được sự ổn định tiến bộ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của CNVC-LĐ….

Kết thúc lớp bồi dưỡng có 127/142  học viên tham gia viết bài thu hoạch, kết quả xếp loại giỏi có 40 học viên, chiếm tỷ lệ 31%; 73 học viên đạt loại khá, tỷ lệ 57% và 14 học viên trung bình, chiếm tỷ lệ 12%. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã cấp giấy chứng nhận cho 127 học viên, đồng thời biểu dương khen thưởng 12 học viên tham gia học tập chuyên cần và đạt kết quả cao trong học tập./.

Vy Thủy