Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khoá XII, HĐND xã buôn triết khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 10/02/2023, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng của tại địa bàn xã Buôn triết tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XII, HĐND xã Buôn Triết khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Tham dự buổi tiếp xúc có các ông: Y Săn Ayun – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Xuân Hoản – Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đại diện các Ban của HĐND huyện;cùng đại diện Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đại biểu HĐND xã khoá XIII, đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã, Ban giám hiệu các trường học và đông đảo cử tri trên địa bàn xã.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri xã Buôn Triết được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; và Báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, HĐND Xã Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri nhất trí với các nội dung kỳ họp và vui mừng với những thành tựu phát triển KT – XH của huyện và xã đạt được trong năm qua. Đồng thời đã có 20 ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng với các đại biểu HĐND huyện, tập trung vào những nội dung chủ yếu như: nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông nội đồng, nội thôn buôn, kênh mương thuỷ lợi như đường giao thông nông thôn khu Đồng Tâm cũ, đường vào khu nghĩa địa, đường giao thông từ tỉnh lộ 687 vào thôn đoàn kết 1, hệ thống giao thông, thuỷ lợi thôn Mê Linh 2,…; thủ tục cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh thông tin bị sai lệch, cấp lại bìa đỏ cho người dân; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê bao sông Krông Ana; việc thu bảo hiểm bắt buộc khi vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và một số vấn đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã;…

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện, HĐND xã và các cơ quan, ban ngành của huyện, xã đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với việc cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất và Công trình đê bao Sông Krông Ana ông Bùi Mạnh Hải – Chủ tịch UBND Xã Buôn Triết cho biết.. Đối với các ý kiến của cửu tri, có nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND huyện và các ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Văn Hoan