Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, năm học 2022-2023

Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, ngày 09/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” cấp tiểu học, năm học 2022-2023.

Tham gia hội thi có 28 giáo viên chủ nhiệm đến từ các khối lớp của 18 Trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 09/2 đến ngày 18/2/2023,  mỗi thí sinh phải trải qua 2 phần thi. Phần thứ nhất thi từ ngày 9-11/2 với nội dung: trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại trường, nơi giáo viên đang công tác, thời gian trình bày không quá 30 phút. Phần thứ 2 thi từ ngày 14-17/2 với nội dung: thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Ngày 18/2 Ban tổ chức tổng kết hội thi.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học năm học 2022-2023, là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng của toàn ngành nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo, phản ánh hiệu quả của công tác bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trong toàn huyện, từ đó định hướng cho công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp tích cực trong thời gian tới về giáo dục tiểu học.

Văn Thắng