Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở tại các đơn vị trường học xã Buôn Triết

Để đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở tại các đơn vị trường học diễn ra đúng quy định, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động huyện do đồng chí Nguyễn Thị Việt  – HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện làm Trưởng đoàn đã  kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tại các đơn vị trường học gồm:  Trường mầm non Vành Khuyên, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS Lê Quý Đôn.

Tại buổi kiểm tra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 03 đơn vị trường học đã báo cáo về tình hình công nhân viên chức lao động và công tác chuẩn bị cho Đại hội. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở các trường học đã xây dựng và ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban Đại hội, dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, xây dựng Báo cáo chính trị; đề án nhân sự Ban Chấp hành công đoàn trường …bảo đảm đúng định hướng của Ban chỉ đạo đại hội Công Đoàn huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị Việt – HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các đơn vị đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; xây dựng kịch bản Đại hội; lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy; bảo đảm Đại hội được tổ chức theo đúng tiến độ đã đề ra.

H Yur Je