Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND huyện với cử tri xã Yang Tao

Sáng ngày 10/05/2021 tại Hội trường UBND xã Yang Tao; Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri xã Yang Tao với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện xã Yang Tao  là đơn vị bầu cử số 1 của huyện xã có 10 khu vực  bầu cử, dự kiến có tổng số 5.471 cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số đại biểu HĐND huyện được bầu là 3, số người ứng cử là 5, gồm: Ông Mai Hữu Vạn – UVBTV, trưởng công an huyện; bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN huyện; bà: H’ Loan Uông, trưởng khối dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN xã Yang Tao; Bà Phạm Thị Hạnh, Công chức tài chính kế toán xã Yang Tao, Ông Đoàn Quang Chung, Cán sự văn phòng HĐND, UBND huyện.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Trong đó, các ứng cử viên đều thể hiên rõ sự quyết tâm, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của địa phương; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chuyển tải các kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để xứng đáng là một đại biểu dân cử. Chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên….

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã nhà các cử tri đánh giá cao các chương trình hành động, tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm phát triển kinh tế – xã hội,  bảo vệ môi trường, giải quyết vần đề đền bù đất ruộng bị ngập của người dân sống ven hồ; tạo việc làm cho con em người địa phương đi học cao đẳng, Đại học ra trường.

Qua nghe các ý kiến góp ý của cử tri đại diện cho các ứng viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở đơn vị bầu cử số 1, ông Mai Hữu Vạn –UVBTV, trưởng công an huyện đã thay mặt cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện cảm ơn sự quan tâm, góp ý của cử tri. Đồng thời tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các vấn đề cử tri nêu ra để đưa vào chương trình hành động, tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho người dân.

Xuân Thái