Cử tri xã Đăk Phơi tiếp xúc với các ứng cử viên tham ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, NK 2021 – 2026

Sáng nay ngày 08/05/2021, tại hội trường UBND xã Đăk Phơi, UBMTTQVN huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại đơn vị bầu cử Số 8 xã Đăk Phơi. Đồng chí H’ Bình Rơ Zam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Các ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại đơn vị bầu cử số 8 gồm có các ông Võ Thành Huệ, UVBTV- PCT thường trực UBND huyện; Ông Nay Y Ngọc – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Phơi; ông Rơ Lík Siu Zem, HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện; bà Đinh Thị Thanh Tâm, chuyên viên văn phòng HĐND – UBND huyện; bà Nguyễn Thị Hạnh, kế toán dân vận, mặt trận các đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, các cử tri xã Đăk Phơi đã được nghe tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên và nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Theo đó, các ứng cử viên đã thể hiện rõ mong muốn nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện đợt này sẽ được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nói chung và của xã Đăk Phơi nói riêng. Ông Võ Thành Huệ, UVBTV- PCT thường trực UBND huyện nêu rỏ quyết tâm.

Các cử tri thống nhất cao chương trình hành động của các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này đồng thời trao đổi 9 lượt ý kiến tâm huyết của cử tri xã nhà về các vấn đề như; cấp giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất cho người dân; quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng, hệ thông kê mương thủy lợi, sữa chữa cầu buôn Pai A; quy hoạch khu vực khai thác đất, cát để phục vụ nhân dân lấy đất làm nhà ở và các công trình khác; quan tâm giải quyết đất sản xuất cho nhân dân….bên cạnh đó mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động đã đề ra và hi vọng rằng các đại biểu sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương.

Qua nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đăk Phơi nêu ra tại hội nghị Ông Võ Thành Huệ, UVBTV- PCT thường trực UBND huyện, đại diện những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII đã cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã nhà đối với những người ứng cử và qua đây đã trả lời một số ý kiến của cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền xử lý do mình phụ trách , một số ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được ông và các ứng cử viên nghi nhận, tiếp thu và lĩnh hội để tổng hợp báo cáo lại tại kỳ tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ tới, đồng thời khẳng định, các ứng cử viên vẫn sẽ luôn tận tâm, trách nhiệm, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân dù được tín nhiệm hay không được tín nhiệm bầu làm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Thái