Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Krông Nô

Sáng ngày 10/5, tại hội trường xã Krông Nô, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại xã Krông Nô(Đơn vị bầu cử số 10) đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Krông Nô. Tham dự hội nghị lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Krông Nô và hơn 100 cử tri của xã.

Tại xã Krông Nô (Đơn vị bầu cử số 10 của Huyện). Số đại biểu HĐND huyện được bầu 3 người; số đại biểu ứng cử 5 người gồm các ông bà: Ông Y Thị Niê– HUV Bí thư Đảng uỷ xã Krông Nô;ông Tô Tuấn Anh – HUV Trưởng phòng Nội vụ huyện; bà Nguyễn Thị Việt– HUV- Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; bà Bùi Thị Thuỷ – Kế toán  Liên đoàn lao động huyện; bà Lê Thị Lý – Thư ký Toà án nhân dân huyện

Tại  buổi tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử vắn tắt, chương trình hành động  của các ứng cử viên HĐND huyện ứng cử trên địa bàn. Trên tinh thần đóng góp, xây dựng, chân thành, cử tri tại các xã Krông Nô cũng đã có những ý kiến mong muốn các ứng viên đại biểu HĐND huyện khoá XII nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm như: Vấn đề kịp thời cấp sổ đỏ cho dân, kéo điện cho các hộ chuyển về nơi ở mới, hệ thống nước sạch ở buôn Pai A, Tu sửa hệ thống kênh mương thuỷ lợi.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Ông Y Thị Niê– HUV Bí thư Đảng uỷ xã cũng đã thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XII đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các cử tri. Trong thời gian tới, sẽ có ý kiến đề xuất với các ngành chức năng cấp trên, đồng thời chỉ đạo sâu sát, kịp thời  đối với các cơ quan, ban, ngành của xã để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Văn Thắng