Hội nghị tiếp xúc cư tri của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Yang Tao và Bông Krang

UBMTTQVN huyện vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 05 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, NK 2021 -2026 thuộc đơn vị bầu cử số 20 của tỉnh với trên 150 cử tri đại diện cho hơn 10.000 cử tri của 2 xã Yang tao và Bông Krang đi bầu cử đợt này. Đây cũng là 02 đơn vị bầu cử cuối cùng của huyện Lăk được UBMTTQVN tỉnh phối hợp với huyện Lăk tổ chức cho cử tri tiếp xúc với các ứng cử viên ứng cử tại đơn vị bầu cử số 20 của tỉnh.

05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khoá X tham gia tiếp xúc cử tri tại 02 xã Yang Tao, Bông Krang gồm các ông bà: H Kim Hoa Byă – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Ông Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ Lăk; Ông Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lắk; Ông Võ Hồng Tài – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Bà Nông Thị Kim Hạnh – Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ Lăk.

Tại buổi tiếp xúc cử tri được nghe các ứng cử viên giới thiệu tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026: Bà  H Kim Hoa Byă – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Ông Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ Lăk; Ông Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nếu lên chương trình hành động của mình.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên trình bày đa số các cử tri rất phấn khởi ủng hộ, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử ĐB HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ đưa chương trình hành động của mình vào thực tiễn.

Tại hội nghị tiếp xúc đã ghi nhận 11 lượt phát biểu của cử tri các ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quan tâm quy hoạch dựng bải rác; giải quyết đền bù diện tích đất của một số hộ dân bị ngập do xây đập ngăn nước ở buôn Mliêng…..

Thay mặt các ứng cử viên, Bà  H Kim Hoa Byă – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri đã dành cho các ứng cử viên và sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri để đưa vào chương trình hành động sau khi trúng cử ĐB HĐND tỉnh Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Thái