Xã Buôn Triết tổng kết công tác phát triển Kinh tế – bảo đảm An ninh Quốc phòng năm 2020

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó bí thư thường trực huyện ủy; Cùng lãnh đạo Đảng uỷ, Chính quyền xã và các đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Là xã trọng điểm về sản xuất lúa nước của huyện, ngay từ đầu năm 2020 UBND xã Buôn Triết đã có kế hoạch về sản xuất nông nghiệp, toàn xã đã gieo trồng được 5.122/ha các  loại cây trồng, đạt 101,49% kế hoạch HĐND xã, đạt 99,82 KH huyện giao; Tổng sản lượng lương thực ước đạt 28.780 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 4.171/4.500 kg đạt 92,7% KH. Giao thông thủy lợi được chú trọng, kịp thời khắc phục sửa chữa hư hỏng do mưa lũ; phối hợp với chi nhánh quản lý công trình thủy lợi huyện Lắk phân lịch điều tiết nước một cách hợp lý, tiết kiệm. bảo đảm cung cấp nước cho hơn 1.980 ha lúa. Trong năm, xã Buôn Triết đã  tích cực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%; đời sống của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người 34.7triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách đạt 15 tỷ 211 triệu đồng, đạt 102% KH, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 780 triệu đồng; hoàn thành 12/19 tiêu chí vế xây dựng nông thôn mới; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng pháp luật. Văn hóa – xã hội không ngừng được nâng cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân được củng cố. Trong năm đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Buôn Triết lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Đào Thị Thanh An, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Buôn Triết đã đạt được trong năm 2020. Qua đây đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị trong thời gian tới xã cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng ủy xã Buôn Triết đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ./.

 H Yur Je