Hội nghị thống nhất các công trình, dự án đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Sáng ngày 7/12/2022, đồng chí Võ Thành Huệ  – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến thống nhất các danh mục công trình dự án đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện. Theo đó, Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện được xác định hơn 117.594 ha, chiếm 93,62% diện tích tự nhiên của toàn huyện (trong đó, diện tích đất trồng lúa là hơn 8.833 ha; đất trồng cây lâu năm khác hơn 6.101 ha; đất trồng cây lâu năm là hơn 14.758 ha; đất rừng phòng hộ 16.863 ha; đất rừng đặc dụng hơn 53.430 ha; đất rừng sản xuất 17.464 ha; đất rừng sản xuất là rừng tự nhiện hơn 4.670 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản hơn 142 ha). Đất phi nông nghiệp có hơn 6.652 ha, đất chưa sử dụng hơn 1.360 ha, đất đô thị có hơn 1274 ha. Theo dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện sẽ có 32 công trình dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 gồm: công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện chuyển sang  năm 2023 là 26 công trình, dự án và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đăng ký mới trong năm 2022 có 06 công trình. Trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Dự án đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana; Hồ Chứa nước Yên Ngựa (hạng mục hồ buôn Biếp); xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch Hồ Lắk…

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, phù hợp và mang tính khả thi đối với dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của địa phương như: chú trọng đến việc quy hoạch diện tích đất xây dựng nhà văn hoá TDP 1, TDP4; quy hoạch diện tích sử dụng đất để xây dựng trụ sở công an các xã Buôn Triết, EaRbin và Thị trấn Liên Sơn; điều chỉnh lại số liệu về diện tích đất nông nghiệp, đất lúa được chuyển sang đất ở; đối với các công trình, dự án được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cần ghi đúng tên của các công trình, dự án…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Huệ  – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp với các cơ quan chuyên, các đơn vị rà soát lại các công trình, dự án có khả thi sẽ thực hiện trong năm 2023 để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, hài hòa, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; có ý nghĩa thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh, chính trị – xã hội ở địa phương.

 H Yur Je