Huyện Lăk hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2023

Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm về số lượng và chất lượng, từ ngày 21/11 đến 30/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Lăk tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho 590 thanh niên của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2023, huyện Lăk được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 134 công dân sẵn sàng nhập ngũ làm nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân, trong đó tham gia nghĩa vụ Quân sự 110 thanh niên; nghĩa vụ Công an Nhân dân 24 thanh niên.

Trước khi vào khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, giáo dục truyền thống quê hương, dòng họ, gia đình, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân và thanh niên trong việc chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ Quân sự. Trong thời gian khám tuyển, các thành viên hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã thực hiện tốt các khâu như: theo dõi danh sách, vận động thanh niên đến khám tuyển đúng thời gian; tiến hành các bước khám tuyển cụ thể. Nhờ làm tốt các công tác chuẩn bị, nhất là về đội ngũ cán bộ y, bác sỹ cùng với hệ thống cơ sở vật chất, và ý thức chấp hành nghiêm của công dân nên công tác khám tuyển đã diễn ra thuận lợi, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Kết quả sau 7 ngày khám tuyển sức khoẻ có 236 thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ để thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ công an, trong đó có 01 thanh niên  sức khỏe đạt loại 1, có 142 thanh niên sức khoẻ đạt loại 2 và  có 93 thanh niên sức khoẻ đạt loại 3.

Sau khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện huyện Lăk tiếp tục làm công tác quản lý, theo dõi, nhằm lựa chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ VH, tư tưởng chính trị, tiếp tục hướng dẫn, chốt 134 hồ sơ sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ công an năm 2023 đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định./.

Văn Hoan