Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công

Sáng ngày 11/3, UBND huyện Lắk phối hợp với công ty cổ phần MISA tổ chức hội nghị tập huấn quản lý tài chính, ngân sách và quản lý tài sản công cho 68 đồng chí là lãnh đạo, kế toán các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, đơn vị cấp huyện; lãnh đạo, kế toán trưởng ngân sách UBND các xã và các trường học trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nay Y Phú – Phó bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện nêu rõ: công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị nói riêng và huyện nói chung còn có những bất cập, vướng mắc khó khăn nhất định như thiết lập chứng từ kế toán chưa bảo đảm; công tác lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính còn nhiều thiếu xót, việc cập nhập thông tin các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản công chưa kịp thời….do vậy, đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần tập trung, chủ động nghiên cứu tài liệu, tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung do các giảng viên truyền đạt; chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 11 -13/3/2021 các học viên sẽ được nghe giảng vên Công ty cổ phần MiSa truyền đạt, trao đổi, hướng dẫn các chuyên đề về những đổi mới Luật Ngân sách nhà nước liên quan đến quản lý tài chính – ngân sách, quản lý tài sản công cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;  chế độ, chính sách mới liên quan đến tài chính ngân sách của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể. Trong thời gian tập huấn, các giảng viên sẽ giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách của các cơ quan, đơn vị, để các cơ quan, đơn vị hiểu rõ hơn khi triển khai thực hiện.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác tài chính kế toán của các cơ quan, đơn vị, các xã, trường học trong toàn huyện. Đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt, cập nhật những thay đổi về chính sách liên quan để phục vụ tốt hơn cho công tác kế toán, công tác quản lý tài chính, ngân sách và tài sản công.

   H Yur Je