Đại hội người cao tuổi xã Krông Nô khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều ngày 9/3/2021, Hội người cao tuổi xã Krông Nô tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự có đ/c Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng Ban đại diện người cao tuổi huyện; Đ/c Y Thị Niê –HUV,  Bí Thư Đảng uỷ xã Krông Nô; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã và 36 hội viên tiêu biểu đại diện cho 484 hội viên người cao tuổi xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi xã Krông Nô luôn chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng chất lượng hoạt động của Hội. Đến nay, toàn xã có 14 chi hội với 484 hội viên. Hội thường xuyên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Nêu gương sáng” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên; từ nguồn quỹ vận động của các chi hội trong nhiệm kỳ qua hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 162 cụ với số tiền trên 51 triệu đồng. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định pháp luật, toàn xã có 95 cụ được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng; 100%  hội viên được cấp thẻ BHYT. Hội đã thăm hỏi ốm đâu  cho 41 cụ, với số tiền trên 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì tốt 04 đội công chiêng tại Buôn Trang Yuk; Yông Hắt; Rơ Cai A; Buôn Phi Dih JA A thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi tham gia.

Tuy nhiên phong trao hội người Cao tuổi xã Krông Nô gặp nhiều khó khăn hạn chế như: Chưa thu được quỹ toàn dân chăm sóc phát huy vài trò người cao tuổi; một số chi hội vùng sâu vùng xa của xã chưa tổ chức sinh hoạt thường xuyên; vai trò của người cao tuổi ở một số thôn buôn chưa dược phát huy trong cộng đồng xã hội;… Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Ông Nguyễn Văn Cảnh – Trưởng Ban đại diện người cao tuổi huyện đề nghị Hội nghị cần thực hiện một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 17 thành viên. Ông Y Krang Ndu được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Krông Nô khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Đại Hội, UBND xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 H Yur Je – Văn Thắng