Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 Sáng ngày 4/5/2021, Uỷ ban bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các Ban bầu cử HĐND huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo phòng nội vụ triển khai một số văn bản về : Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 41 ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 /1/2021 của Bộ nội vụ về hướng dẫn  nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; một số văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử.

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm rõ và triển khai thực hiện tốt các bước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Theo kế hoạch, sau hội nghị này, UBBC huyện sẽ tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 11 xã, thị trấn trong huyện liên tiếp từ ngày 5 – 7/5. /.

Vy Thuỷ – Văn Hoan