Xã Krông Nô hoàn thành niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Bầu cử huyện, ngày 28/4 đến 03/05, trên địa bàn xã Krông Nô đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực, điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã, bảo đảm đúng luật và tiến độ về bầu cử.

Ngoài việc chỉ đạo tổ chức niêm yết danh sách ứng cử viên, Ủy ban Bầu cử xã đã duy trì hoạt động kiểm tra công tác bầu cử, nhằm rà soát kỹ công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 23 – 5 gắn với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, điểm bỏ phiếu.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện Lăk có 05 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khoá XV và 05 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khoá X tham gia ứng cử, có 05/57 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Krông Nô và sau hiệp thương lần 3 xã Krông nô chốt danh sách 44 ứng cử viên đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã. Toàn xã có 14 thôn buôn, tổng số 5.659 cử tri; xã có 08 đơn vị bầu cử, 09 điểm bỏ phiếu, đang được các tổ bầu cử tập trung triển khai công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang trí, bố trí điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử để tạo điều kiện cho cử tri dễ dàng tìm hiểu thông tin. Đặc biệt, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường theo phương châm đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát tới từng địa bàn, kêu gọi người dân chung tay phát giác người đi làm ăn xa từ các tỉnh, thành phố những nơi có dịch trở về địa phương, thực hiện khai báo y tế đầy đủ….

Hiện xã đang tiến hành viết thẻ cử tri và chuẩn bị công tác trang trí khánh tiết khi có sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, UBBC./.

Vy Thủy – Văn Thắng