Hội nghị phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện uỷ

Ngày 16/2/2023, Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền các nội dung văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Huyện uỷ. Dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó bí thư thường trực huyện; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện uỷ; Trung Tâm chính trị huyện; UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; Bí thư; Phó bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện uỷ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND , Chủ tịch UBND , Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh việc quán triệt, triển khai học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ CCVC người lao động, mọi tầng lớp nhân dân sẽ góp phần triển khai và cụ thể hoá vào đời sống xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, do vậy đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên tập trung học tập, nghiên cứu các nội dung một cách nghiêm túc, đầy đủ; tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới, nội dung cốt lõi của các văn bản đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy các văn bản quan trọng gồm: Chỉ thị số 17, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 15, ngày 06/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 11, ngày 28/12/2022 của Huyện uỷ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Quyết định số 88, ngày 01/12/2022  của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết 30, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thanh phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 16, ngày 27/12/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2023; Nghị quyết  số 12, ngày 27/1/2023 của Ban thường vụ Huyện uỷ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2023.

H Yur Je