Đảng uỷ cơ quan Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ. Hội nghị do các đồng chí Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Đảng – Đoàn thể; đồng chí Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Cơ quan Đảng – Đoàn thể; đồng chí H’Bình Rơ Yam – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, UVBTV Đảng uỷ, đồng chủ trì.

Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện hiện có 10 chi bộ với 59 đảng viên. Với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể là cơ quan tham mưu trực tiếp với Huyện uỷ trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2022 các chi bộ trong Đảng bộ đã tích cực tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện: Các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động tham mưu việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lý luận, chính trị tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân; Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lịch sử, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của huyện; Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể tham mưu cho BTV Huyện uỷ kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 357 trường hợp để phục vụ công tác cán bộ và 11 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên có liên quan lịch sử chính trị gia đình; tham mưa kết nạp 96 đảng viên mới, đạt 120% kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ giao, đạt 112,9% kết hoạch Nghị Quyết Đảng bộ huyện đề ra và công nhận đảng viên chính thức đối với 134 đồng chí, tham mưu xét đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch của cấp trên. Tham mưu Thường trực quyết định hỗ trợ cho 53 đảng viên và quần chúng nhân dân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện từ nguồn quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác với tổng số tiền 502 triệu đồng. Tham mưu với Ban thường vụ Huyện uỷ trong việc chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong năm 2022. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị trong năm 2023 Đảng uỷ cơ quan Đảng – Đoàn thể sẽ tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các chi bộ lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống thường xuyên cho cho cán bộ, Đảng viên trong các chi bộ, cơ quan, đơn vị; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và dư luận xã hội để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Đề nghị tăng cường chỉnh đốn Đảng, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khoá XV…

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý xây dựng vào những mục tiêu, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 02 Chi bộ và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Vy Thuỷ