Hội nghị người cao tuổi huyện Lắk tổng kết công tác hội năm 2020

Hội người cao tuổi huyện Lắk có 11 cơ sở hội các xã, thị trấn với 5.361 hội viên. Năm 2020, Hội chú trọng đẩy mạnh phong trào  “nêu gương sáng” cho con cháu trong phát triển kinh tế tiếp tục được phát huy, Hội đã xây dựng 3 câu lạc bộ tự giúp nhau phát triển kinh tế ở xã Đắk Nuê; Đắk Liêng; Buôn Triết. Toàn huyện có trên 2.300 cụ từ 60 – 69 tuổi vẫn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 21 cụ làm kinh tế giỏi được cấp tỉnh và cấp huyện công nhận. Hội có hơn 230 cụ tham gia công tác xây dựng Đảng; công tác Mặt trân, thanh tra nhân dân; … qua đó đã góp phần nâng cao vị thế vài trò của Người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Công tác tham gia xây dựng nông thôn mới được hội viên người cao tuổi hưởng ứng nhiệt tình. Trong năm người cao tuổi huyện đã đóng góp 200 ngày công, hơn 100 triệu đồng và hiến hơn 15.800m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn …. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được hội thực hiện tốt, đã tổ chức thăm tặng quà cho 115 lượt cụ ốm đau với tổng số tiền số hơn 13 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 821  cụ với số tiền trên hơn 230,7 triệu đồng; phối hợp với bệnh viện mắt Đắk Lắk tổ chức khám và tư vấn các bệnh về mắt cho 334 cụ, theo đó đã có 58 cụ được điều trị; toàn huyện có gần 104 cụ được hưởng trợ cấp thường xuyên. Ngoài ra, Hội người cao tuổi huyện cũng đã duy trì hiệu quả 18 CLB như: CLB dân ca, dưỡng sinh tâm thể, Bóng bàn… qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi.

Trong năm 2021, Hội người cao tuổi huyện Lắk tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Tuổi cao – Gương Sáng”; tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thu hút ngày càng đông người cao tuổi tham gia vào công tác hội; chủ động phối hợp với UBMT thực hiện chương trình xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và đời sống tình thần cho người cao tuổi; …

H Yur Je