Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện Lắk tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Thi Thanh An- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Quang Dũng – Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Năm 2020, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể đã tăng cường xây dựng công tác Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Đảng ủy đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ ( nhiệm kỳ 2020 – 2022) và đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Đảng ủy đã kết nạp 01 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Theo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020, Đảng ủy có 4 chi bộ  đạt “ chi bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, 07 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ có 68 đảng viên, theo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, toàn Đảng bộ có  11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 16,2%;  có 54 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỉ lệ 79,5%; Các chi bộ trực thuộc luôn triển khai công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành trong năm đạt trên 50% tổng số đảng viên của chị bộ. Mỗi cán bộ, Đảng viên trong chi bộ đều thực hiện tốt Chỉ thị số 05 – CTY/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tích cực hưởng ứng đợt thi đua “tiết kiệm làm theo lời Bác” với số tiền hơn 59 triệu đồng…

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể cũng đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt , học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 11/11 chi bộ “ hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ giữ vững danh hiệu “ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  năm 2021; 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đạt 100%…

Nhân dịp này, BCH  Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện Lắk đã khen thưởng  4 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 H Yur Je