Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Lăk, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Y Săn Ayun, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện giới thiệu một số văn bản và nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bầu cử HĐND các cấp; nghe đại diện UBMT huyện báo cáo dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện,Thường trực HĐND huyện khóa XI dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị- xã hội; tổ chức xã hội; đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan nhà nước và các đơn vị hành chính cấp dưới; đơn vị sự nhiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện Lăk nhiệm kỳ 2021-2026, lần thứ nhất là 61 đại biểu (trong đó số lượng đưa ra bầu cử  là 57 đại biểu, chuẩn bị số dư là 4 đại biểu.

Sau khi dành thời gian phân tích và thảo luận. Hội nghị biểu quyết, thống nhất cao với dự kiến phân bổ về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lăk nhiệm kỳ 2021-2026) lần thứ nhất là 61 đại biểu, để tiếp tục đưa vào các vòng hội nghị hiệp thương tiếp theo./.

Vy thuỷ