Hội nghị nghiên cứu chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng ngày 24/02/2020, Huyện ủy Lắk tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 171 cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe  đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư Huyện ủy  quán triệt những nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2020 và phân tích làm rỏ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đ/c Nay Y Phú nhấn mạnh: “ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. Người gọi đó là căn bệnh: “ hẹp hòi”.  Người kiên quyết chống “Bệnh hẹp hòi”, vì “Nhiều thứ bệnh, như chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, bệnh ích kỷ… đều do bệnh hẹp hòi mà ra” vì vậy, Đ/c Nay Y Phú đề nghị toàn thể cán bộ, Đảng viên phải xóa bỏ căn bệnh “ hẹp hòi”, đặc biệt là trước Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua học tập chuyên đề, góp phần quan trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Theo đó, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Lắk sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong toàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện. Từ đó, tạo thêm động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và toàn dân tộc, Xây dựng Đảng bộ huyện Lắk ngày càng Trong sạch Vững mạnh.

H Yur Je