Huyện ủy tổ chức họp rà soát, lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch ban thường vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 24/2/2020, Tại hội trường Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ủy tổ chức họp rà soát, lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020  -2025.  Tham dự cuộc họp có 173 đ/c là các cán bộ chủ chốt gồm các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XIV, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện; các đồng chí trưởng, phó các Ban, phòng, ngành, đoàn thể trong huyện; Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQVN 11 xã, thị trấn trong huyện.

Cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung quy hoạch ủy viên  Ban Thường vụ huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đ/c Võ Thành Huệ – HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện Lắk. Kết quả, Đ/c Võ Thành Huệ đạt trên 75% số phiếu bầu tín nhiệm .

H Yur Je