Hội nghị kiểm điểm tập thể, và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023

Sáng ngày 19/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Xuyến – Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; tập trung làm rõ các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó xác định rõ trách nhiệm và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2024. Theo đó, năm 2023 tập thể BTV Huyện ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… được thực hiện nghiêm túc.

BTV Huyện ủy cũng đã bám sát các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH năm 2023 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 64,3%; Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng chiếm 19,2%; Thương mại – Dịch vụ và Du lịch chiếm 16,5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/người/. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 43 tỷ 426 triệu đồng, đạt 134,49% kế hoạch tỉnh giao và đạt 86,73% kế hoạch huyện, trong đó thu thuế, phí và lệ phí đạt 30 tỷ đồng, đạt 136,37% kế hoạch tỉnh, huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 ước giảm 3,5%… Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều thành tựu nổi bật; công tác an ninh – quốc phòng được đảm bảo.

Đối với công tác xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Qua kiểm điểm đã thống nhất đề xuất tập thể Ban Thường vụ huyện ủy và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Xuyến – Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị hội nghị; tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Các thành viên dự hội nghị nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý và nhận trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế. Đồng chí, đề nghị tập thể và mỗi cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt tìm giải pháp khắc phục nhanh các tồn tại, hạn chế, khó khăn; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương./.

Văn Hoan