Họp thành viên Uỷ ban nhân dân huyện (mở rộng) tháng 12

Sáng ngày 20/12, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện mở rộng để thống nhất một số nội dung quan trọng trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND huyện đã được thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023 huyện đã thực hiện 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,1%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 64,3%; Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng chiếm 19,2%; Thương mại – Dịch vụ và Du lịch chiếm 16,5%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/người/năm; Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 43 tỷ 426 triệu đồng, đạt 134,49% kế hoạch tỉnh giao và đạt 86,73% kế hoạch huyện, trong đó thu thuế, phí và lệ phí đạt 30 tỷ đồng, đạt 136,37% kế hoạch tỉnh, huyện giao; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 ước giảm 3,5%; huyện đạt 138/190 tiêu chí nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an ninh – quốc phòng được đảm bảo…

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, tập trung làm rõ những khó khăn trong công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất thông qua nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng để trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện, khoá XII gồm xem xét: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần có giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đặc biệt là ở xã Buôn Triết và xã Đắk Liêng; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường công tác trồng rừng và bảo vệ rừng; cần đẩy mạnh việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp để thu hút khách du lịch đến với địa phương; chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng an ninh dịp trước trong và sau tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024….

 H Yur Je