Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội Cựu thanh niên xung phong huyện vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Thị Xuân, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh; đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và 80 đại biểu chính thức đại diện cho 165 hội viên Hội Cựu TNXP trên địa bàn huyện.

Tại đại hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng TNXP cùng những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã Hội chủ nghĩa. Riêng tại huyện Lắk hiện nay có 5/11 xã, thị trấn thành lập được Hội Cựu TNXP, thu hút 165 hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ qua (2018 – 2023), Hội Cựu TNXP huyện thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa và đạt được những kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ Hội đã vận động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân xây dựng 6 căn nhà cho 6 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 360 triệu đồng (vượt 01 căn nhà so với nghị quyết của nhiệm kỳ đề ra). Bên cạnh đó, các cấp hội chú trọng xây dựng phong trào gây quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, đơn cử xã Đắk Liêng gây quỹ được 45 triệu đồng, xã Buôn Tría 45 triệu đồng, xã Buôn Triết được 95 triệu đồng. Số quỹ trên đều được Hội Cựu TNXP các xã cho hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế hộ gia đình …

Phát huy kết quả đó nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Cựu TNXP huyện phấn đấu thu hút 90% cựu TNXP trở lên vào tổ chức Hội, hàng năm có 80% tổ chức Hội đạt vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém; phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ vận động các nhà hảo tâm xây dựng từ 3 – 5 căn nhà cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà Hội Cựu TNXP trên địa bàn huyện đã đạt được. Đồng thời mong muốn thời gian tới Hội sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức tu dưỡng, rèn luyện ý chí cách mạng, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc và Nhân dân cần; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội vận động hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo, giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tích cực tổ chức vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí giúp đỡ những hội viên khó khăn, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên; xây dựng những mô hình hội viên làm kinh tế giỏi, làm ăn có hiệu quả để nhân rộng…

Tại đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 11 thành viên, ông Cao Bá Việt, Nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Đắk Liêng được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhân dịp này, Hội cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk và Hội Cựu TNXP huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2018 – 2024.

 H Yur Je