Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ tại xã Krông Nô

Sáng ngày 14/12, Đảng ủy xã Krông Nô tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy (đợt IV/2023). Dự hội nghị có đồng chí Y Thị Niê – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đoàn thể của xã và các đồng chí Bí thư Chi bộ buôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung về: Chỉ thị số 23, ngày 25/05/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Quy định số 110, ngày 06/07/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Kết luận số 58, ngày 26/06/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Quy định số 114, ngày 11/07/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quyết định số 117, ngày 18/08/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi phục hồi quyền lực về tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 59, ngày 08/08/2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASIAN đến năm 2030; Chỉ thị số 39 ngày 30/06/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk; Kế hoạch 162, ngày 07/06/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới; Quyết định số 1348, ngày 28/04/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 1349, ngày 28/07/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cốt lõi mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy đã đề ra trong các văn bản để vận dụng, triển khai thực hiện đúng, sáng tạo, đạt kết quả ở địa phương. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, qua đó tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huy Bình