Hội nghị giao ban quý I/2020 giữa thường trực tỉnh ủy với thường trực cấp ủy cấp huyện

Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; đánh giá công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.Tại điểm cầu huyện Lăk, hội nghị do đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song tình hình thực hiện các nhiệm vụ Quý I/2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản đạt một số kết quả tích cực. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2019, giá trị tổng sản phẩm ước đạt 16,71% kế hoạch (KH), tăng 3,84%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 25,5% KH, tăng 6,67%; tổng nguồn vốn huy động ước đạt 48.100 tỷ đồng, tăng 2,05%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm; QP-AN được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp được tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công các cá nhân, đơn vị liên quan khẩn trương, tích cực tham mưu, xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 44, 47, 48 và Kết luận số 904 để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung tham gia phòng chống dịch. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, qua đó đem lại những kết quả tích cực.

Ở huyện Lăk trong quý I năm 2020, do dịch Covid-19 nên tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp khó khăn, ước đạt 53,171 tỷ đồng, đạt 19,18% kế hoạch năm và giảm 1.975 trệu đồng so với cùng kì năm 2019; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp điều kiện thời tiết, khí hậu tương đối thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 6.735ha cây trồng các loại, đạt 105,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách ước đạt 6,7 tỷ đồng, đạt 18,94% dự toán huyện giao và 22,75% dự toán tỉnh giao; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn và đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân…

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được triển khai các bước theo đúng kế hoạch đề ra, đến ngày 29/3, toàn huyện có 230 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở đã đại hội, đến ngày 16/4/2020, huyện có 31/31 tổ chức cơ sở đảng cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội của đơn vị mình, việc thẩm định nội dung văn kiện và đề án nhân sự đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ thống nhất thực hiện vào đầu tháng 5/2020, về nội dung văn kiện và đề án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện sẽ hoàn tất vào cuối tháng 4/2020.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu, đồng chí Bùi Văn Cường -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong Quý II/2020, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chuẩn bị kỹ nội dung văn kiện, nhân sự đại hội Đảng các cấp, trong đó đặc biệt lưu ý cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; việc chuẩn bị nhân sự đại hội phải triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19…

Vy thủy