Hội nghị giao ban báo cáo viên huyện ủy, công tác tuyên giáo, khoa giáo và dư luận xã hội quý I/2021

Đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tóm tắt kết quả hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng; kết quả thực hiện công tác khoa giáo; công tác nắm bắt Dư luận xã hội của năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện công tác báo cáo viên, hoạt động tuyên truyền miệng tại địa phương theo quy định; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thông tin, tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước trên các lĩnh vực KT – XH, chính trị, QPAN, công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước; kết quả Đại hội Đảng các cấp; kết quả hội nghị BCHTW khoá XII, các kỳ họp Quốc hội, đến toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tổ chức 52 hội nghị tại huyện và Đảng uỷ các xã, thị trấn với hơn 5.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020 đảm bảo đủ số lượng và đúng thời gian quy định; vận động hiến được 479 đơn vị máu sạch cung cấp cho ngành y tế để kịp thời cấp cứu, điều trị cho người bệnh; trên lĩnh vực cổ động trực quan đã treo hơn 4.500 là cờ Đảng và 4.500 cơ tổ quốc; 45 cụm panô, treo trên 1.000 băng rôn các loại…; công tác phát thanh truyền hình thường xuyên được duy tri tiếp phát sóng của TW, của tỉnh và huyện để phục vụ nhân dân; chủ động đưa các tin bài tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, phòng chống Covid 19, phòng chống dịch bạch hầu, tuyên truyền về tình hình sản xuất, gương điển hình người tốt, việc tốt ở địa phương, quảng bá du lịch… với 462 chương trình, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm TTCT phối hợp với các đơn vị liên quan mỡ được 12 lớp  bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 1.300 cán bộ, đảng viên tham gia; hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua cơ bản ổn định đã kịp thời nắm bắt tâm tư, dư luận, tâm trạng của người dân về các vấn đề xung quanh đại hội Đảng các cấp, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, bệnh Bạch hầu, dịch tả lợn châu phi…; việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị được thực hiện ngày càng hiệu quả và nâng cao sức lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, trong năm 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện ủy thu và nộp quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đến tháng 10/2020 được  trên 1tỷ 650 triệu đồng đã hỗ trợ cho 45 trường hợp với số tiền trên 713 triệu đồng; công tác khoa giáo luôn quan tâm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến và đạt nhiều kết quả. Quan tâm xây dựng mạng lưới trường, lớp và trang thiết bị cơ sở vật chất. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y – bác sĩ được tăng cường. Đến nay, toàn huyện có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. …

Bước sang năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định: Tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Huyện ủy  đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Định hướng tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, định hướng dư luận những vấn đề phức tạp, nhạy cảm…

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị . Đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đã đánh giá cao những kết quả mà công tác Tuyên giáo, khoa giáo, dư luận xã hội đã đạt được trong năm 2020.đồng thời qua đây đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác tuyên giáo phải đi sâu, đi sát, gần gũi cơ sở hơn nữa; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; tham mưu, triển khai tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và nhất là tuyên truyền về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể nhân dân.

Xuân Thái