Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo xã Đăk Liêng với nhân dân

Nhằm phát huy và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo công bằng, dân chủ và những quyền lợi hợp pháp của nhân dân; UBND xã Đăk Liêng vừa tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND, HLHPN xã với nhân dân năm 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, buôn và đại diện nhân dân xã Đăk Liêng.  Nội dung của hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tập trung vào những vấn đề định hướng phát triển kinh tế xã hội, những bức xúc nổi cộm, những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể địa phương mà nhân dân trên địa bàn quan tâm.

Tại hội nghị UBND xã Đăk Liêng đã Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – VHXH – QPAN của xã 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; qua nghe báo cáo người dân xã Đăk Liêng rất phấn khởi trước những kết quả mà xã nhà đã đạt được trong thời gia qua đồng thời với không khí dân chủ, thắng thắn, cởi mở và xây dựng, buổi đối thoại đã có 17 lượt ý kiến của đại diện người dân trên địa bàn xã tham gia tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Quy hoạch xây dựng hệ thống đường giao thông nội đồng, nội buôn; đầu tư xây dựng kênh mương ở thôn Xóm Huế để bà con lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt cho bà con; việc làm bìa đỏ cho dân ở thôn Yuk La còn nhiều khó khăn, nhiêu khê; hiện vẫn còn một số hộ dân nghèo chưa nhận được tiền hổ trợ Covid – 19 của Chính phủ…… Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo chính quyền xã đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời thỏa đáng một số ý kiến, kiến nghị nhân dân . một số nội dung người dân phản ánh mà xã chưa nắm được cần phải có thời gian xác minh, làm rõ, UBND xã sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND, HLHPN xã với nhân dân là dịp để lãnh đạo chính quyền địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất của nhân dân từ đó đề ra những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngày một tốt hơn.

Xuân Thái