Hội nghị bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV và chức danh chủ tịch hội LHPN huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Quyết định số 3427 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động đồng chí Nguyễn Thị Bích –Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy đến nhận công tác tại Hội LHPN huyện và giới thiệu bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2020, vừa qua Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội nghị BCH bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV và chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích, nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Bùi Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Bích trúng cử ủy viên BCH, ủy viên BTV, Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ số phiếu đồng ý đạt 100%, trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Thị Bích cùng với tập thể BCH Hội LHPN huyện sẽ tham mưu, xây dựng, tổ chức các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội trên địa bàn huyện ngày càng phát triển vững mạnh.

Cùng ngày Hội LHPN huyện cũng đã tổ chức biểu dương khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống dịch covid – 19./.

Vy Thủy